مقاله نقش سیستم گلوتامات ارژیک هسته تاجی شکمی جانبی بصل النخاع بر پاسخ های قلبی عروقی هسته بستر الیاف عصبی انتهایی در موشهای ماده فاقد تخمدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: نقش سیستم گلوتامات ارژیک هسته تاجی شکمی جانبی بصل النخاع بر پاسخ های قلبی عروقی هسته بستر الیاف عصبی انتهایی در موشهای ماده فاقد تخمدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورکتومی
مقاله اسید کینیورنیک
مقاله فشارخون
مقاله ضربان قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: گنج خانی مهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آزمایشات به منظور بررسی پاسخ های قلبی عروقی ناشی از تزریق گلوتامات به هسته بستر الیاف عصبی انتهایی (BST) در حیوانات ماده از نژاد ویستار اورکتومی شده (OVX) و اورکتومی درمان شده با استروژن (OVX+E) و بی هوش با یوروتان انجام گرفت. در این مطالعه همچنین اثر سیستم گلوتامات ارژیک هسته تاجی شکمی جانبی بصل النخاع بر پاسخ های قلبی عروقی BST بررسی شد.
روش کار: آزمایشات بر روی ۲۷ سر موش صحرایی اورکتومی و اورکتومی درمان شده با استروژن و بی هوش با یوروتان صورت گرفت. داروها شامل گلوتامات ۰٫۲۵ مولار با حجم ۲۰ نانولیتر و اسید کینیورنیک (KYN) آنتاگونیست غیراختصاصی گیرنده گلوتامات با دوز ۵ میلی مول و حجم ۵۰ نانولیتر توسط میکروپیپت و به صورت داخل هسته ای تزریق شدند. در دقایق ۱۰، ۲۰ و ۶۰ پس از تزریقKYN مجددا گلوتامات به درون BST تزریق شد. فشارخون و ضربان قلب قبل از تزریق و در تمام مدت آزمایش ثبت گردید. میانگین حداکثر تغییرات فشار متوسط شریانی و ضربان قلب با قبل از تزریق با آزمونt زوج و بین گروههای OVX و OVX+E سالین با ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: تزریق یک طرفه گلوتامات به درونBST موجب کاهش فشار متوسط شریانی و ضربان قلب در هر دو گروه OVX و OVX+E شد. تزریق یک طرفه اسید کینیورنیک به درون RVLM پاسخ های کاهش فشار و ضربان قلب ناشی از تزریق گلوتامات به BST را در دقیقه ۱۰ پس از تزریقKYN در هر دو گروه تضعیف کرد.
نتیجه گیری: داده های مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که نورونهای سمپاتیکی قلبی عروقی هسته
RVLM  دارای گیرنده های گلوتاماتی است که واسطه بخشی از پاسخ های کاهش فشارخون و ضربان قلب ناشی از تحریک نورونهای BST در رت های اورکتومی و اورکتومی درمان شده با استروژن است.