مقاله نقش سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بالینی در پیش گیری از خطاهای پزشکی از نظر کادر درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۱۲ تا ۷۲۳ منتشر شده است.
نام: نقش سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بالینی در پیش گیری از خطاهای پزشکی از نظر کادر درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بالینی
مقاله خطاهای پزشکی
مقاله انفورماتیک پزشکی
مقاله انفورماتیک پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آریایی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: صرافی‌ نژاد افشین
جناب آقای / سرکار خانم: کوتی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بهاالدین بیگی کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیستم های رایانه ای پشتیبان تصمیم در پزشکی می توانند در کاهش انواع خطاهای پزشکی در برخی فرایندهای درمان موثر باشند. هدف از این پژوهش، شناسایی دیدگاه های پزشکان و پرستاران در زمینه کاربرد عملی این سیستم ها برای پیش گیری یا کاهش بروز خطاها بود.
روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر به مدت دو ماه در بیمارستان های آموزشی دانشگاهی کرمان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه گیری به روش آسان و با استفاده از دو پرسش نامه پژوهشگر ساخته معتبر و پایا به صورت تحویل حضوری میان ۱۰۰ پزشک و پرستار توزیع گردید. نظرسنجی در مورد برخی جنبه های مهم درمان و مراقبت های پرستاری قابل پیش گیری توسط سیستم های هشدار دهنده یا یادآورنده صورت گرفت. سپس داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: ۶۵ زن و ۳۵ مرد پرسش نامه ها را پاسخ دادند. ۸۶ درصد پزشکان و ۹۰ درصد پرستاران به امکان بروز خطاهای پزشکی در محل کارشان معتقد و ۸۸ درصد کل افراد موافق بودند که نصب سیستم رایانه ای کارامد سبب کاهش خطا خواهد شد. از نظر بیشتر پاسخگویان، تاثیر سیستم های رایانه ای بر کاهش بروز زخم بستر و آمبولی، حذف مشکل دست خط ناخوانای پزشکان، کیفیت بهتر خدمات با دسترسی به اطلاعات روزامد، کاهش احتمال بروز آلرژی یا تداخل دارویی و بهبود کیفیت تجویز با دسترسی به سوابق دارویی بیمار مثبت ارزیابی گردید. مهم ترین اولویت های پزشکان به ترتیب امکان دسترسی به اطلاعات روزامد، هشدار در مورد آلرژی های شدید دارویی و تداخلات دارویی و از دید پرستاران امکان یادآوری برای پیش گیری از زخم بستر، بروز آمبولی و امور مهم در زمان شلوغی بخش بود.
نتیجه گیری: کادر درمانی بیمارستان های آموزشی کرمان نیز به اثربخشی سیستم های رایانه ای پشتیبان تصمیم اعم از هشدار دهنده و یاد آورنده و یا ثبت دستورات به صورت کامپیوتری اعتقاد دارند و توجه به نظرات آنان و پژوهش های مشابه، می تواند در جهت توسعه استفاده از این سیستم ها موثر باشد.