سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه ودادی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ومدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محمد علی آسوده – کارشناس ارشد جامعه شناسی وکارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
آزادی اله نوری – مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده:

عنوان مقاله نقش سواد رسانه ای (به عنوان پارادایمی موثر ) در صنایع فرهنگی می باشد. هدف از این مقاله نخست مفهوم فرهنگ ، مفهوم صنایع فرهنگی ، سواد رسانه ای ، سواد رسانه ای در کشور های مختلف ، تاثیر صنعتفرهنگی وتمایل به تغییر درگرایشها ورفتار جوانان ، نقش موار رسانه ای به عنوان یک پارادایم موثر در ارتباط با صنایع فرهنگی می باشد. روش این مقاله توصیفی وکتابخانه ای می باشدنتایج ررسی بیانگر آن است که :از آنجا کهمحصولات صنایع فرهنگی کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند یونسکو باید به حمایت از برنامه های آموزشی رسمی و غیر رسمی که هدف آن اعتلای نگرشهای انتقادی است بپردازد ، با عنایت به وضعیت ویژه جمهوری اسلامیایران نیز در منطقه و هجمه فراگیر رسانه ها ی آمریکایی-صهیونیستی بر علیه فرهنگ و هویت اسلامی –ایرانی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان تهاجم فرهنگی یاد نمودند,وآغاز نهضت مهندسی فرهنگی ,ضروری است که پس از تبیین مبانی نظری و مفهومی موضوع ,گام هایی عملیاتی و اجرایی برداشته شود