سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیانوش فرجی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، گروه معماری، سنندج، ا

چکیده:

اصل سلسله مراتب از اصولی است که در تعریف نظم مطلوب حاکم بر هر کل ی نقشی اساسی ایفا نموده و ملحوظ نمودن آن در طرحها و برنامه ها درجه کارآیی، هویت و حصول به اهداف آنها را افزایش خواهد داد. احترام و توجه به انسان و سعی در پاسخگوییِ هر چه مطلوب تر به نیازهای او در یک محیط شهری (اعم از فضاهای عمومی یا خصوصی)،که بایستی آرامش ،راحتی ،امنیت ، تذکّردهی، هدایت و سیر کمالی و … را برای انسان تأمین نماید، با بهره گیری و ملحوظ داشتن یک سلسله مراتب تعریف شده می تواند تقویت شود. رعایت نظم سلسله مراتبی در طرّاحی ، ظرفیت و نقش فضاهای شهری و ارتباط بین آنها و ارتباط بین محیط مصنوع و طبیعی را تعریف می نماید، و طرّاح را در دستیابی به طرحی متعادل یاری می رساند. عدم رعایت حریم ها، تداخل نا مناسب قلمروها و یا استخدام ویژگیهای مشابه و یکسان کالبدی و فضایی برای قلمروهایی با عملکرد متفاوت ، نه تنها مطلوبیت کیفی فضاها را از بین می برد بلکه آنها را فاقد هویت نیز می کند.روش تحقیق در این نوشتار بر پایه روش تحلیلی – توصیفی و کمی – کیفی استوار بوده و از شیوه های اسنادی و میدانی استفاده شده است. هدف از این نوشتار بررسی انواع سلسله مراتب و تاثیر آنها در فضاهای شهری، ارتباط محیط مصنوع با فضاهای شهری و رعایت نظم سلسله مراتب به منظور افزایش مطلوبیت فضاها ،حفظ و تقویت هویت می باشد