سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین دانشگاه علوم پایه دامغان
محسن خادمی – استادیار دانشگاه علوم پایه دامغان
سیدفرج اله هاشمی – کارشناس زمین شناسی ساختمانی

چکیده:

سازوکار چین گسسته (Detachment Fold سازوکار اصلی چین خوردگی در کمربند زاگرس به حساب می اید نمک هرمز در زاگرس و بخصوص در ناحیه فارس با کاهش اصطکاک بین پی سنگ و پوشش رسوبی به عنوان افق گسسته قاعده ای عمل نموده است پوشش رسوبی زاگرس درون خود حاوی افق های گسسته دیگری است که بصورت های مختلف درچین خوردگی ایفای نقش نموده اند در بلندای فارس یا بلندای گاوبندی که مرز شرقی آن بر گسل رازک منطبق می باشد ضخامت اندک نمک هرمز سبب کاهش کارایی آن به عنوان افق گسسته قاعده ای شده و به همین دلیل سایر افقهای گسستگی نقش بیشتری در هندسه و سازوکار چین خوردگی ایفا نموده اند از آن جمله می توان به ایجاد چین های فرعی در اندازه های متفاوت اشاره کرد.