سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

توجه به تعاونیها به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ همکاری مشارکت و مساعدت در رفع نیازهای مشترک اعضا و رفع مشکلات و معضلات اجتماعی جامعه و فعالیت های انسانی و عاملی مهم در توسعه کشاورزی ضروری به نظر می رسد سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دو ضرورت حتمی برای دست یابی به رشد و توسعه و افزایش عملکرد تعاونی ها محسوب می شوند سرمایه های فوق لازم هستند ولی کافی نیستند واغلب اندیشمندان معتقدند سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتری از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها منجمله تعاونی های ایفا می کنند بطور کلی سرمایه اجتماعی شبکه ای از روابط اجتماعی است که با هنجارهایی مانند اعتماد و مشارکت مدنی و اجتماعی سنجیده می شود وانسجام بخش کشاورزان و تعاونی ها است درغیاب سرمایه های اجتماعی سایر سرمایه های اثربخشی خود را از دست میدهند بدون درنظر گرفتن سرمایه های اجتماعی تعاونی ها دستیابی به توسعه کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود.