سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایوب سرافراز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار
سیاوش پورطهماسبی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار.
وحدت انامی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار.

چکیده:

دین اسلام به عنوان یک دین جامع باید به تمامی جوانب زندگی انسان توجه داشته و برای تمامی شئون آن برنامه داشته باشد. یکی از مهم ترین جنبه های زندگی بشری معیشت و اقتصاد است. دانشمندان مسلمان، از دستورات و مکتباقتصادی اسلام با عنوان اقتصاد اسلامی نام می برند. همان گونه که در اسلام به جوانب اجتماعی زندگی انسان ها توجه خاصی شده است، اقتصاد اسلامی نیز باید به نظام های اجتماعی توجه داشته باشد.مذهب موجب رشد معنویت و اخلاق می شود. این دو عامل موجب بهبود اعتماد به نفس از طریق توجه کمتر به مادیات می شود. اعتماد به نفس بیشتر، موجب افزایش توانایی ها، ابتکارات، نوآوری ها و در نهایت کیفیت و کمیت تولیدمی شود. همچنین اعتماد به نفس، موجب بهبود رفتارهای اجتماعی و برخورد با سایر افراد جامعه می شود. اخلاق نیز این اثر را دارد و موجب میشود ساختارهای اجتماعی و خانوادگی تقویت شود و در نتیجه کارایی افراد جامعه، رفاه وتوسعه افزایش یابد. وجود سرمایه دینی و مذهبی فردی موجب می شود روحیه نوع دوستی، حمایت و کمک به دیگران، همکاری وتعاون عمومی و نظیر این ها در افراد افزایش یابد. این امر موجب می شود افراد در جهت کمک به دیگران و حمایت مالی و اقتصادی از افراد کم درآمد تلاش کنند و در نتیجه موجب کاهش فقر و بهبود رفاه عمومی و عدالت میشود. اینکمک ها از طریق هبه ها، زکات، صدقات، مشارکت، همیاری، قرض الحسنه و مانند این ها انجام می شود