سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرنگ اسماعیلی شاد – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی؛عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
فاطمه مرتضوی – آموزگار آموزش و پرورش شهرستان ساری

چکیده:

تغییرات شتابنده جهان کنونی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی،کلیه شئون زندگی بشری از جمله حوزه های اقتصادی وتولیدی را متأثر ساخته است و سبب ظهور اقتصاد مبتنی بر مزیتهای انحصاری رقابتیشده است.براین اساس کلیه دست اندرکاران حوزه های اقتصاد و مدیریت در پی یافتن راهکارهای نوینی جهت افزایش بهره وری می باشند که این امرمستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری واجتماعی جوامع می باشد. دراین میان جامعه ایرانی با غلبه مؤلفه های مذهبی در بافت فرهنگی آن،دارای می باشد. مذهب بدلیل دستورات اخلاقی و توصیه های « سرمایه مذهبی » شکل نوینی از مزیت رقابتی با نامانسانی درمباحث اقتصادی و اجتماعی نظیر پرهیز از اسراف و کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از استعدادها، ایجاد انگیزه در کارکنان و… می تواند ابزار قدرتمندی درحمایت از کار و سرمایه ملی در جهت افزایش تولید ملی باشد. نویسندگان در مقاله حاضر با رویکردی پژوهشی و توصیفی، ضمن بررسی مؤلفه های سرمایه مذهبی به نقش و کارکرد آن در افزایش میزان بهره وری کارکنان صنایع تولیدی می پردازند