سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حبیب الله سالارزهی – دانشیار دانشکده اقتصادومدیریت
فاطمه اصغرزاده – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده:

بنگاههای کوچک ومتوسط سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارند.با توجه به موقعیت این بنگاهها ، شناخت میزان فعالیت های نوآورانه و میزان ظرفیت نوآوری در این بنگاه ها اهمیت دارد.برای دستیابی به مزیت رقابتی و رشد بنگاه های کوچک ومتوسط، بایستی منابع انسانی بنگاه ها که عمده ترین منبع توسعه نوآوری می باشند، در کلیه سطوح به این باور برسند که اصولا بقای سازمان در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی بوده و این مهم در گرو توانایی در مدیریت سرمایه فکری و ایجاد فضایی خلاق و نوآور و رشد وپیشرفت آن می باشد. در این مقاله سعی شده است با ارائه یک مدل ، تاثیرات سرمایه فکری و عناصر آن بر ارتقاء ظرفیت نوآوری بنگاههای کوچک و متوسط تبیین شود