سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رستم پوررشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
حسن اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دنیای کنونی عصر دانایی است. امروزه دیگر مواهب و دارائی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیست؛ بلکه برخورداری از سرمایه فکری و مدیریت این سرمایه هاست که در عرصه محیط پرتلاطم وچالشی رمز موفقیت محسوب می شود. سرمایه فکری همان منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش تولید می کنند ولی در صورت های مالی وارد نمی شوند. با توجه به فرآیند رشد و نفوذ همه جانبه فناوریاطلاعات و ارتباطات درتوسعه عرصه های زندگی امروزی و همچنین تسهیلاتی که این فناوری در اختیار مردم قرار داده است تقاضا برای الکترونیکی کردن زندگی و امور روزمره از قبیل الکترونیکی کردن امور بانکی وبانکداری رو به افزایش می باشد وبرنامه ریزی برای گسترش کاربرد بانکداری الکترونیکی در هر کشوری به امری گریز ناپذیر تبدیل شده است. در این مقاله مفهوم سرمایه فکری و اجزای سرمایه فکری، دلیل اندازه گیری سرمایه فکری و مدل های متداول آن ارائه می شود. همچنین در ادامه تعریف بانکداری الکترونیک، مقایسهبانکداری الکترونیک با بانکداری سنتی، سطوح و مزایای بانکداری الکترونیک بیان می شود. چنین نتیجه گیری میشود که اندازه گیری سرمایه فکری، هم برای حاکمیت موثر داخلی و هم برای روابط موفق با افراد خارج از سازمان، سودمند و ضروری است.