سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد غلامی عزیزی –
سیده سمیه رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
حسین عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مرتضی سلیمانژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

ابهام مفهومی تعاریف چندگانه دارد و فقدان اطلاعات لازم درزمینه سرمایه اجتماعی مانعی برسرراه تحقیقات نظری و عملی درمورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است سرمایه اجتماعی از آنجا که مکمل سایرمنابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان ها می باشند منبع مهمی برای سازمان به شمار می رود بسیاری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعی درسطح یک شرکت برعملکرد پرداخته اند اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به بهره وری درسطح فردی مرتبط کرده اند امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه درتمام ادوار عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته میشود مطالعات انجام شده نشان دهنده تاثیر سرمایه اجتماعی برکارایی و بهره وری نیروی انسانی است کارایی و بهره وری نیروی انسانی برکاهش صنایغ غذایی تولید موادغذایی با کیفیت و دردسترس امنیت موادغذایی تاثیرات متقابل دارد.