سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – کارشناس ارشد مدیریت پرو ژه، مدیر منطقه پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز پارس،
غلامرضا زمانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لام
جابر قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

از شعارهای محوری رهبر معظم انقلاب در سال جدید شعار جهاد اقتصادی و تلاش در همه عرصه های علمی و اقتصادی است. بنابراین در همین راستا همه گروههای سیاسی و اجتماعی باید تلاش کنند تا این مهم تحقق یابد. تحقیق حاضر در راستای این مهم است. پژوهش حاضر پیمایشی می باشد حجم نمونه آن ۶۵۲ نفر می باشد. جمعیت آماری تحقیق را زنان و مردان بومی و غیر بومی با سواد بالای ۱۸ سال تشکیل می دهند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. در این تحقیق اثر سرمایه اجتماعی در احساس تعلق نسبت به اجتماعی که در آن زندگی می کنند سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد افراد بومی نسبت به افراد غیر بومی دارای سرمایه اجتماعی بیشتری بودند. همچنین زنان بومی در مقابل زنان غیر بومی دارای سرمایه اجتماعی و درنتیجه دلبستگی بیشتری نسبت به محیط داشتند. متاهلین در مقایسه با مجردین دارای سرمایه اجتماعی بیشتری بودند. خانواده هایی که دارای فرزند بودند نسبت به زوجینی که بدون فرزند بودند از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردارند. افراد باسواد نسبت به افراد بی سواد دارای سرمایه اجتماعی بیشتری بودند. بنابراین در سال جهاد اقتصادی وظیفه دانشگاهها و موسسات عالی بیشتر مشخص و برجسته می شود. لذا با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت با افزایش میزان نفوذ دانشگاه در بین بیشتر خانواده ها و گروههای اجتماعی می توان امیدوار بود که سرمایه اجتماعی افراد و گروهها افزایش پیدا کرده و عاملی مهم در جهت تعالی و تربیت نیروی انسانی بوده و در نتیجه شاهد جامعه ای شاداب تر و پویا تر باشیم. امر مهمی که در گفتار رهبر معظم انقلاب هم جلوه گر است