سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزادشوشتر

چکیده:

فقروگرسنگی دوچالش اساسی درروستاها هستند که کاهش و رفع این چالشها نیازمند تلاش و مبارزه است بیشتر ازیک میلیارد نفرازمردم دنیا زیرخط فقر زندگی می کنند که بیش از۸۰۰میلیون نفر آنها درمناطق روستایی هستندلذا حفظ ابادانی روستاها و بالا بردن سطح رفاه روستائیان و توسعه روستاها ازاهداف کلیدی است که اکثر کشورها وکارگزاران آنها درپی دستیابی به آن میباشند جوامع روستایی دارای منابعی همچون آب و زمین هستند که جزئی ازسرمایه های اقتصادی آنها محسوب میگردد اما اکثرآنان فاقد مهارتهای سازماندهی منابع و امکانات مدیریت و سرمایه اجتماعی م یباشند سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود درسیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جوامع روستایی شده و موجب پایین امدن سطح هزینه های تبادلات و استفاده بهینه از منابع و امکانات و درنتیجه توسعه جوامع روستایی میگردد.