سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدکاظم صدر – استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

یکی از پدیده های قابل مشاهده در شهرهای ایران افزایش سرقفلی واحدهایتجاری از یک طرف و عدم اقدام سرمایه گذاران برای بازسازی و توسعه آنها از طرف دیگر می باشد مقاله حاضر تلاش می کند تا نشان دهد اولا درحال حاضر این پدیده مانعی برای بازسازی واصلاح و مرمت واحدهایتجاری قدیمی گردیده است ثانیا سعی می نماید تا ماهیت اقتصادی سرقفلی و علت بروز آن دربازار زمین و بالاخره رابطه ان با اجاره و قیمت واحد تجاری را تبیین نماید ثالثا ماهیت سرقفلی را از نظر حقوقی روشن و به خصوص تفاوت انرا با حق کسب و پیشه مشخص نماید رابعا نشان دهدکه اگر ساختار بازار زمین ها و مستغلات تجاری رقابتی و تمام باشد پدیده سرقفلی درآن پدید نمی آید در قسمت پایانی راه کارهایی برای جلوگیری از بروز این پدیده ارایه گردیده و نیز روشهایی که شهرداری ها برای استفاده از درآمدهای مستغلات تجاری می توانند به کاربرند تشریح خواهند شد.