سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر کاووسی – دکتری مهندسی راه و ترابری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا ملک – کارشناس ارشدمهندسی راه و ترابری
ملیحه بهنام – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری

چکیده:

متاسفانه عامل سرعت در رانندگی به مرگ و صدماتجدی منجر می شود هرچند تصویردقیقی برای نشان دادن سرعتی که به تصادف منجر می شود هزینه بالای تصادفات که روزانه توسط جوامع به اشکال مختلف پرداخت می شود سبب گردیده بهبود ایمنی از اهداف مهم طراحان و برنامه ریزان حمل و نقل باشد از مهمترین جنبه های پژوهشی ایمنی راه ها ساخت مدلهای پیش بینی تصادفات جهت کمی سازی رابطه میان خصوصیات راه و تعداد تصادفات مشاهده شده است دراین مقاله سعی شده است که با درنظر گرفتن تمامی جوانبتاثیر سرعت مجاز بررسی شده و در نهایت راهکاری جهت ارتقا ایمنی در کشور مطرح گردیده است.