سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا مصلح – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی_محیط زیست دانشگاه شیراز

چکیده:

نگرانی های جهانی در خصوص آلاینده های هوا و ایجاد تغییرات اقلیمی ناشی از اثرات گلخانه ای انسان را بر آن می دارد که چاره ای برای کنترل آلاینده های محیطی به منظور ایجاد زندگی سالم بیاندیشد بههمین دلیل دراین مقاله مروری بر یافته های محققان در مورد این گیاه با تاکید برجلوگیری از آلودگی هوا انجام شده و مواردی همچون استفاده از آزولا به عنوان تثبیت کننده کربن، تولید کننده اکسیژن، سوخت پاک، بیوگاز و … موردب ررسی قرارگرفته است و در پایان با توجه به شرایط جهانی پیشنهاداتی دراین زمینه ارائه می گردد.