سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم یخکشی – کارشناس امور اب استان گلستان
یحیی لطفی – کارشناس امور اب استان گلستان

چکیده:

بارندگی مانند سایر پدیده های اب و هوایی یک پدیده استوکستیک بوده و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی آن سبب می شود که در بسیاری از مواقع بشر با دو پدیده سیل و خشکسالی روبرو گردیده و خسارات فراوانی را متحمل شود از طرفی با بکارگیری توانایی های فکری و فنی می توان با انجام اقداماتی این پدیده ها را کنترل و مدیریت نمود. دراین میان با احداث سد به منظور ذخیره و تنظیم جریان آب رودخانه ها ضمن جبران نسبی اثرات کمبود بارندگی و یا خشکسالی می توان سیل را مهار نموده و اثرات زیان بار آن را در پایین دست سد تا حد زیادی کاهش داد علیرغم وقوع خشکسالی در سالهای اخیر در کشور در اثر وقوع بارشهای سیل اسا درمردادسال ۸۹ و ۸۱ در شرق استان گلستان سیلهای ویرانگر و فاجعه باری حادث شد که متاسفانه خسارات جانی و مالی فراوانی را تحمیل نمود. به توجه به احداث سد گلستان د رشمال شرقی شهر گنبد و بهره برداری از آن در سال ۷۹ پهنه خسارات سیلهای مذکور به بالادست سد گلستان محدوده شده این سیلها پس از ورود به مخزن سد گلستان مهار شده و خسارات ناشی از آن ها در پایین دست سد به حد ناچیزی رسید.