سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

با توجه به بحران انرژی در سالهای اخیر و افزایش روزافزون مصرف سوختهای فسیلی به عنوان منابع محدود انرژی و تأثیر آن برمحیط زیست، کشورهای جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی برخوردی متفاوت نمایند،براین اساس استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر امریضروری شمرده می شود، که مهم ترین آن، انرژی خورشیدی می باشد. انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. که در این میان جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، .[ کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده با استقبال فراوانی روبرو شده است[ ۳ استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم های گرمایشی جهت تامین آبگرم مصرفی، گرمایش هوای ساختمان و یا به عنوان یک راه کار مناسب برای صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه ها، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور، در این مقالهضمن نگرش اجمالی به معرفی انرژی خورشیدی،سیستم های سامانه فتوولتاییک و سامانه خورشیدی پویا،به نقش این نوع سیستمها در صرفه جوئی مصرف سوخت می پردازیم