سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شکیبا طاهری – دانشجوی کار شناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ

چکیده:

یک استراتژی یک سویه و کاملا دولتی قادر به تامین کامل این هدف یعنی توسعه پایدار محیط زیست نیست از این رو در استراتژی های انسان مدار توسعه وقتی با ثبات و موفقیت همراه است که با افزایش مشارکت توام باشد سازمان های غیردولتی نیز به عنوان بخشی از نهادهای جامعه مدنی مناس بترین امکان برای جلب مشارک تهای مردمی در توسعه هستند، بنابراین حفظ محیط زیست به عنوان بستر توسعه است.سازمان های غیردولتی، سازمان های و نهادهایی هستند که در راستای اهداف صحیح به فعالیت های علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع م یپردازند. براین اساس،گسترش سازمان غیردولتی در کنار اقتصاد و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند که جایگاهی مهم نزد مردم دارند. در تدوین مقاله حاضر از روش کتابخانه ای بهره گیری شده است. هدف از مقاله حاضر نقش سازمان های غیر دولتی در توسعه پایدار قشم است.