سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمد علی بنی هاشمی – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

سدها یکی از مهمترین شریان های حیاتی هر کشوری محسوب می شوند. یکی از بحران هایی که این شرایان های حیاتی را تهدید می کند، پدیده شکست سد می باشد و تهیه برنامه عامل اضطراری یکی از راهکارهای پیش بینی شده در مدیریت بحران شکست سدها معرفی شده اند. تهیه برنامه عمل اضطراری برای سدهای کشور مدتی است که در دستور کار برخی از مسئولین قرار گرفته است. یکی از مولفه های مورد نیاز برای برنامه عمل اضطراری تعیین مسئولیت ها می باشد. با توجه به گستردگی و عمق اثرات تخریبی ناشی از شکست احتمالی سدها و همچنین نظر به نقش سازمان های ذیربط در مدیریت سد از یک سو و در مدیریت بحران از سوی دیگر، تعیین مسئولیت های سازمان های متولی با چالش های خاص خود روبروست. در این مقاله با توجه به تجربه دانشگاه تهران در تهیه برنامه عمل اضطراری برای چندین سد کشور و همچنین با توجه به سایر تجارب اخیر در تهیه برنامه عمل اضطراری برای سدهای کشور و تجارب بین المللی، بحث تعیین مسئولیت ها به طور خاص مورد توجه قرار گرفته و با توجه به ساختار تشکیلاتی مدیریت بحران کشور پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است. بدیهی است که عملیاتی شدن این پیشنهادات بستگی به نظر مسئولان مدیریت بحران شریان های حیاتی نظیر بحران ناشی از شکست سد دارد. نکته کلیدی در مقاله حاضر پیشنهاد تهیه برنامه عمل اضطراری در دو سطح داخلی (مدیریت سد) و خارجی (مدیریت بحران) است.