سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا آذریان – کارشناس ارشداداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ومدرس دانشگاه پیا

چکیده:

پیش بینی- آمادگی-مقابله- بازسازی وعلت یابی بحرانهای زیست محیطی ناشی ازجنگ امریکاوعراق موضوع یکی ازپرونده های مهم مدیریت میباشدکه درواقع محکی برسازوکارهاوتوان مدیریتی کشورمانیزخواهدبود.یکی ازمهمترین شاهراهها ی بین المللی که درمنطقه بحران (کشورعراق)واقع گردیده خلیج فارس میباشد.همچنین دوتالاب شادگان وهورالعظیم نیزبعنوان ذخایرطبیعی میتوانندتحت تاثیربحرانهای ناشی ازجنگ قرارگیرند.نگاهی ریز بینانه به سوابق فعالیتهای سازمان حفاظت محیط زیست میتواندنقطه عطفی جهت راهگشایی هموارسازی واصلاح ساختارمدیریت بحران درکشورباشد. مطالعه صورت گرفته بااستنادبه سوابق ومستندات موجوددرعملکرداداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان وزیرمجموعه های تابعه صورت گرفته که نتیجه حاصله بررسی نقاط ضعف وقوت فعالیتهای انجام شده مدیریتی بحران بالاخص درخصوص شاهراه حیاتی خلیج فارس می باشد