سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه ناصحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ،گروه محیط زیست،اردبیل،ایران
بهاره محمدی –
مریم مبشری –

چکیده:

موثرترین گام برای حفظ محیط زیست ارزیابی رفتار و عملکرد مردم در رسیدن به اصول اولیه زندگی پایدار است یعنی مردم باید رفتار خویش را در مواجه با محیط زیست طوری مورد ارزیابی قرار دهند، تا به منش ثابت و اصولی همزیستی با طبیعت دست پیدا کنند. در کشوری با درصد بالایی از جمعیت جوان مانند ایران، دخالت دادن آنها در امور مربوط به محیط زیست و اموزش محیط زیست میتواند تاثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد. در این تحقیق ابتدا راهکارهای پیشنهادی دانشجویان محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل درجهت حفظ محیط زیست از طریق مصاحبه رو در رومورد بررسی قرار گرفت سپس با استفاده از پاسخ ها ی داده شده ، پرسش نامه ای تهیه گردید که شامل ۱۴ سوال درمورد نقش اقشار مختلف مردم ونهادها درارتقا فرهنگ محیط زیست بود که بین ۵۰ نفر از دانشجویان محیط زیست توزیع گردید. ۸۱%پاسخ دانشجویان نشان داد که آموزش در سنین کودکی درارتقا فرهنگ زیست محیطی بسیار موثر می باشد.