سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده ابراهیمیان – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه شیمی
محمد علی زنجانچی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

نقش ساختار مزوپورس ۴۱ – AlMCM سنتزی (حاوی سورفکتانت) وگرمادهی شده (فاقد سورفکتانت) با استفاده از اسپکتروسکوپی بازتابشی انتشاری مطالعه شد. بررسی ها نشان داد که در ساختار مزوپورس فاقد سورفکتانت فرمهای منومر و دیمر رنگدانه ی متیلن بلو دارد در حالیکه در ساختار مزوپورس حاوی سورفکتانت فرمهای دمتیله شده ی رنگدانه مشاهده می شود. مطالعات اسپکتروسکوپی مادون قرمز نشان می دهد که مولکولهای سورفکتانت در ساختار مزوپورس سنتزی مسئول نگهداری مولکولهای رنگدانه می باشند.