سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه دارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سیدوحید راسخی نیا – کارشناس ارشد جغرافیا
مرتضی اسماعیل نژاد – دانشجوی دکتری
ابوالفضل دارائی – کارشناس جغرافیای طبیعی

چکیده:

تشکیل شهرها برپایه ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی آن ناحیه انجام می پذیرد خیابان یکی از فضاهای شهری است که تاریخی به قدمت شهرها دارد و سرنوشت آن با فرازونشیب های بسیاری همراه بوده است خیابان کارکردی مشخصا سیاسی دارد زیرا بیان عقاید و ارا گردهمایی ها راه پیمایی ها و اعتراض ها قدرت سیاسی را بیش ازهرکجا درصحنه عمومی یعنی در خیابان به نمایش می گذارد مواد و مصالح درساختارهندسی کوچه ها و خیابان های شهرها درطی گذار زمانی و بهدلیل قرار گرفتن درمعرض خطرهجوم بیگانگان درشهرهای مختلف بخصوص درشهرهای مرزی بیشتر مشاهده می شد عوامل تاثیر گذار برپیدایش معماری نظم طول و عرض معابر و به طور کلی بافت شهرهای مرزی درمناطق و کشورهای مختلف متفاوت هستند یکی از شهودهای این امر احداث مناطق مسکونی با کوچه های بسیار باریک به فرم دالان که مکررا توسط یک سقف هلالی منقطع میگردد می باشد