مقاله نقش ساختارهای زمین ساختی و گامه های تنش برجامانده بر ناپایداری دیواره شمالی معدن چاه سوار آغا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۳۹۳ تا ۴۱۰ منتشر شده است.
نام: نقش ساختارهای زمین ساختی و گامه های تنش برجامانده بر ناپایداری دیواره شمالی معدن چاه سوار آغا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاز تنش برجا
مقاله فاز تنش رهایی
مقاله نیریز فارس
مقاله افیولیت
مقاله سنگ چینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدبیری سهند
جناب آقای / سرکار خانم: الماسیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پورکرمانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معدن چاه سوار آغا از مجموعه معادن سنگ چینی نیریز فارس، از مراکز مهم اقتصادی این استان می باشد. در سال های اخیر ریزش ها و ناپایداری های رخ داده در محدوده این معدن سبب گردیده تا نقش ساختارهای زمین ساختی و تنش های برجا در منطقه مورد توجه قرار گیرد. از این رو بررسی نقش ساختارهای زمین ساختی از قبیل شکستگی ها و گامه های تنش برجا و تاثیر آنها بر ناپایداری دیواره شمالی این معدن هدف اصلی این پژوهش باشد. در این راستا با بررسی های صحرایی و اندازه گیری مشخصات هندسی شکستگی ها از قبیل شیب و جهت شیب درزه ها، تعداد نسل های پرشدگی و نوع پرشدگی و پردازش آنها در نرم افزار DIPS 5.1، سعی در تحلیل ساختارهای زمین ساختی و دست یابی به گامه های تنش برجا شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده، وجود دو گامه تنش برجا در محدوده معدن قابل اثبات است
– گامه تنش رهایی از فشارش با روند N250 سبب بازشدن برخی از درزه های قدیمی و ایجاد درزه های جوان در منطقه شده است. این فاز تنش، در اثر باربرداری از معدن ایجاد شده است.
– تنش کششی موضعی: مشاهدات صحرایی نشان از خزش و جابجایی در دیواره شمالی در امتداد N152 دارد، به گونه ای که بردار جابجایی آن سبب ایجاد کشش در محدوده در امتداد N270 و بازشدن شکستگی های با شیب ۹۰ درجه شده است. علت این خزش، تنش قائم حاصل از وزن آوارهای بالای دیواره شمالی است که بر طبقات پایینی وارد شده و سبب خزش توده سنگ بر روی مهدرزه با مشخصات N152/ 50NE در امتداد N150 می شود.