سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اشرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
مرتضی دهقانی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی
سیدحمید رضوی –

چکیده:

بعلت محدودیت هایی که در خصوص مناطق مرزی وجود دارد، بسیاری از مطالعات که با هزینه زیادی در سازمانهای مختلف انجام می شود، قابلیت انتشار پیدا نمی کند و امکان نقد آنها فراهم نمی شود. از طرفی اغلب داده های جمع آوری شده توسط سازمانهای مختلف با یکدیگر سازگار نیستند و حتی در مورد داده هایی که دارای محدوده مکانی و موضوع مشابهی هستند این امکان وجود دارد که در تولید آن ها از مبنا ها و استانداردهای متفاوتی استفاده شده باشد. در شرایطی که نیازمند به تصمیم گیری هایی هستیم که محدوده آنها فراتر از یک حوزه قانونی و عملیاتی است، مشکل ناسازگاری میان داده ها شدید تر خواهد بود. بعلت حساسیت های موجود برای مناطق مرزی اکثر منابعی که سازمانها برای داده های مکانی هزینه می کنند. صرف تولیدو جمع آوری مجدد داده هایی می شود که ممکن است قبلأ توسط سایر سازمانها تولید شده اند. بدین ترتیب داده های مکانی مشابه چندین بار ایجاد می شوند. در این پژوهش به قابلیت ها، چالش ها و راهکار های پیش روی ایجاد یک زیر ساختداده مکانی در مناطق مرزی کشور با تاکید بر مناطق خاوری پرداخته شده است.