سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه کاظمی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و م
بهمن خسروی پور – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامی
امینه لطفیان –

چکیده:

در فرآیند برنامه ریزی توسعه ی روستایی کشور، توجه به گروههای مختلف اجتماعی از جمله زنان که حدود نیمی از جمعیت روستایی را تشکیل می دهند، اهمیت و ضرورت اساسی دارد. زنان به عنوان عامل توسعه و نیز بهره بردار از توسعه نقش مهمی درفرآیند توسعه دارند. اما واقعیت این است که زنان با وجود مشارکت در بسیاری از فعالیت های تولیدی و کشاورزی، از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی برخوردار نیستند. و علت این امر کم توجهی به نقش ها و فعالیت های آنان است که موجب شده آنها دربرنامه ریزی ها مورد توجه قرار نگیرند. همچنین با توجه به خشکسالی های حاکم بر استان خوزستان و شهرستان باغملک زنانعلاوه بر خانهداری، مانند مردان به دنبال کسب روزی و امرا و معاش خانواده هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمیکنند. در این راستا با توجه به محور کنگره مبنی بر کاهش ضایعات و امنیت غذایی برآن شدیم تا با بررسی محصولات مختلف منطقه،راههای بازیافت و در نتیجه کاهش ضایعات را بررسی کنیم نکته حایز اهمیت این است با توجه به این که حدود ۰۸ در صد مردممنطقه به شغل کشاورزی و دامداری مشغول میباشند و با توجه به خشکسالی حاکم بر منطقه و کمبود شدید علوفه و قیمت بسیار بالای مواد غذایی مورد نیاز دامداران منطقه را وادار به استفاده مفید و حداکثری از تمامی ضایعات و باقیمانده های محصولاتکشاورزی کرده است. در این میان نباید صبر و حوصله زن روستایی در استفاده مفید از ضایعات را نادیده گرفت به طوری که بااستفاده از ضایعات باعث رونق اقتصادی خانواده و روستا میشوند. در این تحقیق علاوه بر بررسی منابع اینترنتی و کتابخانهای به روش مشارکتی با حضور تعدادی از زنان روستایی، در مورد ضایعات و روشهای بازیافت آنها بحث و تبادل نظر شد. و در پایان نیز راهکارهایی جهت مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش مشارکت زنان روستایی در این زمینه ارائه شده است