سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه سبزیان ملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

اگر چه موضوع حفاظت محیط زیست در ابعاد کلان مورد توجه جدی برنامه ریزان و مجریان است، لکن در ابعاد خرد، به ویژه در مقیاس روستاها که بخش عظیمی از منابع محیطی را در خود جای داده اند- کمتر مورد توجه قرار گرفته است. موضوع محیط زیست در زندگی بشر اهمیت زیادی دارد و افزایش جمعیت، توسعه تمدن صنعتی و ماشینی آثار اجتناب ناپذیری به بار آورده و بیش از همه سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار داده است. بقای بشر بر روی این کره خاکی، بستگی تام به حفاظت از محیط زیست دارد و این حقیقتی غیر قابل مناقشه است. حفاظت اصولی از محیط زیست رهیافتی مؤثر و برخاسته از تجارب کارگزاران عرصه های زیست محیطی در سراسر جهان است و به نظر می رسد که در صورت توجه به استلزامات، چارچوبها و روشهای آن بتوان به حرکتی پایدار در حفاظت ازمحیط زیست امیدوار بود.حفاظت از محیط زیست به همان اندازه که وظیفه دولتها است، نیازمند مشارکت راستین و آگاهانه مردم نیز میباشد.زنان به عنوان بخش مهم و تاثیر گذار جوامع انسانی، یکی ازعوامل موثر در حفاظت از محیط زیست می باشند که برای انجام نقش خود باید توانمندی های لازم را کسب نمایند و این موضوع در جوامع روستایی که زنان در همه ابعاد آن نقش ویژه و برجسته ای دارند ضرورت بیشتری دارد. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای تهیه شده تلاش دارد به بررسی نقش زنان روستایی در مدیریت و حفاظت از محیط زیست پرداخته و در ارتباط با این موضوع پیشنهادهای لازم ارائه می گردد.