سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیحه رزمی – کارشناس مشاوره
احترام سروری مطلق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
ثمانه فقیه – کارشناس مشاوره

چکیده:

فرهنگ ایثار و شهادت که زیربنای ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی است اگر به وسیله دلاور مردان مبارز ایرانی در صحنه های پیکار به نمایش درآمد به وسیله شیرزنان این آب و خاک نه تنها در میادین های مبارزه که درهمه ابعاد جامعه ترویج شد و اگرا ین فرهنگ درجامعه ما نهادینه شده مرهون ایثار و فداکاری زنان است این مقاله به بررسی نقش زنان در گسترش و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت پرداخته است جهت دستیابی به اهداف مقاله از روش توصیفی تحلیل محتوا استفاده شده و دادههای آن ازطریق بررسی منابع و متون جمع آوری شدها ست یافته های این مقاله در ۴ بخش دسته بندی شده اند شامل عوامل موثر برترویج فرهنگ ایثار و شهادت، راه های احفظ وانتقال فرهنگ ایثار و شهادت، تاثیرات حضور زنان ایثارگردر عرصه نبرد تاثیرات حضور زنان ایثار گر در پشت صحنه نبرد.