سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه رشیدی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
جواد خوشحال دستجردی – دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
هادی غریب – کارشناس ارشد سازمان فضایی ایران

چکیده:

در دهه های اخیر تامین آب در جهان هر روز حادتر می شود و چاره ای جز رفتن به سمت مصرف آبهای غیرمتعارف پیش روی نیست آب‌های سطحی مانند حقوق و آب‌های زیرزمینی مانند پس انداز هستند و نباید بیش از حد مجاز از پس انداز آب استفاده نمود. با این روند مصرف، در آینده ای نزدیک دیگر آبی برای مصرف نخواهد بود و بدون تردید کمبود آب و مواد غذایی، مهمترین معضلات پیش روی در آینده خواهد بود که مدیریتی صحیح در جهت اصلاح الگوی مصرف آب باید اتخاذ گردد، در این اثناء سهم و نقش زنان اغلب ناچیز محسوب شده و چشم پوشی می شود. محروم کردن زنان از برنامه ریزی، اجرا و مدیریت منابع آب علت اصلی نرخ بالای شکست در مدیریت مؤثر آب و دست یابی به محیط زیست پایدار است. هدف این مقاله بررسی نقش زنان در مدیریت منابع آب می باشد. برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش پژوهشهای کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد زنان در بهینه سازی مصرف آب، مدیریت مصرف آب در منزل، تامین بهداشت آب، پیشگیری از آلودگی های با منشاء آبی بر سلامت خانواده، صرفه جویی در مصرف آب و محافظت از منابع آب نقش زیادی دارند.