سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ملکی نژاد – دانشیار گروه منابع طبیعی دانشگاه یزد، دانشگاه یزد-دانشکده منابع طبیع
ریحانه طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد، دانشگاه یزد-دانشکده منا
منیژه اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد، دانشگاه یزد-دانشکده منا

چکیده:

منابع آبی در کشور ما شدیدآ در مرحله بحرانی است و مشکل کمبود آب و کیفیت آن مسائل عدیده ای را برای مصرف کنندگان و مدیران و برنامه ریزان بخش آب کشور بوجود آورده است. افزایش جمعیت، توسعه صنایع و کشاورزی، گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از آب، ضرورت توجه و درک عمیق مدیریت بهینه منابع آب را اجتناب ناپذیر می نماید. باید به تمامی افراد جامعه اعم از زن، مرد و کودکان آموزش های لازم داده شود. زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه و ایفای نقشی موثر در خانواده و اجتماع، با صرفه جویی در مصرف صحیح آب و اشاعه این فرهنگ می توانند کمک شایانی در مدیریت آب داشته باشند. زنان دارای نقش کلیدی در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح مصرف به فرزندان بوده و باید در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه ها مشارکت داشته باشند. جامعه انسانی از عدم حضور واقعی زنان در عرصه های مختلف لطمات جبران ناپذیری دیده و برای رسیدن به تعادل و توسعه بهتر و کامل تر جامعه، نیاز به آن است که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف جامعه شرکت کنند. در این تحقیق، نقش ویژه زنان در مدیریت مصرف آب، آموزش فرزندان و مشارکت در برنامه ریزی های منابع آب بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد