مقاله نقش زبان ملی در فرایند جهانی سازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: نقش زبان ملی در فرایند جهانی سازی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافیای زبانی فرهنگی،جهانی سازی،خانواده،زبان،فرهنگ،هویت ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری شلدره فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این نوشته، برای بررسی اهمیت زبان و تاثیر آن بر فکر افراد جامعه و بنیان خانواده، در فرایند جهانی سازی، و تاکید بر قدرت زبان ملی و آسیب پذیری های آن، نخست زبان و ویژگی های آن تبیین گردید، سپس دگردیسی بافت های زبان بررسی شد و در پی آن، پیوند زبان با هویت ملی به بحث گذاشته و تاکید شد که یکی از نیروگاه های بنیانی زبان و فرهنگ، واژگان آن زبان است که دراین نوشته، قلب زبان ،خوانده شده است؛ بنابراین حفظ و نکوداشت و کاربری درست کلمات زبان ملی،کمک به سرزندگی، قدرت زبان و پویا سازی فرهنگ ملی آن است .
تاثیر آموزش زبان بر همه کار و کردار و افکار فراگیران و گویشوران زبان، موضوع بعدی این جستار است. در بخش جغرافیای زبان، قلمرو دوگانه جغرافیای درونی و جغرافیای برونی زبان ،بررسی گردید و سرانجام به نقش برجسته خانواده در حفظ و پاسداشت گنجینه های فرهنگی زبان ملی در برابر طوفان جهانی سازی اشاره شده است.