سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا منظری توکلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مهرزاد هنرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
میترا مهربانی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده داروسازی

چکیده:

بررسی سیستم های تغذیه ای مختلف، برای تولید گیاهان دارویی با کمیت و کیفیت بالا و تعیین بهترین مرحله برداشت برای دست یابی به کشاورزی پایدار و استفاده صحیح از منابع آلی، بیولوژیک و شیمیایی ضروری است. بدین منظور پژوهشی در آزمایشات فاکتوریل با طرح اسپلیت پلات در زمان با ۴ تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح زئولیت و پس از مرحله گلدهی، ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی، تعداد شاخساره، تعداد برگ و مقدار اسانس افزایش می یابد. بیشترین ارتفاع و وزن خشک در سطح ۷/۵% زئولیت حاصل شد. بیشترین تعداد برگ در سطوح ۵ و ۷/۵% زئولیت در مرحله دوم برداشت مشاهده شد. بیشترین تعداد شاخساره در اثر متقابل زمان×رقم مربوط به مرحله دوم برداشت و رقم ماجورانا بود. تا قبل از گلدهی رقم ماجورانا رقم برتر از لحاظ اسانس بوده ولی با افزایش رشد گیاه و پس از گلدهی رقم ولگار حاوی اسانس بیشتری بود.