سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد نژادکورکی – گروه محیط زیست دانشگاه یزد
محمد ابویی مهریزی – گروه محیط زیست دانشگاه یزد

چکیده:

براساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی درحال حاضر بیماریهای تنفسی در مقایسه با سایر بیمارهااز افزایش بیشتری برخوردار می باشد پراکنش انواع گردها در طول سال بسیار متفاوت است بیشترین تنوع مربوط به اواخر فروردین ماه و نیمه ی اول اردیبهشت و کم ترین تنوع در اواخر پاییز است گرده افشانی گیاهان مورد مطالعه از بهمن ماه اغاز و تا اواخر پاییز ادامه دارد شیوع آلرژی به کپکهای معلق درهوا ۲۶/۷% بوده است شیوع آلرژی به کلادسپوریوم ۱۱% ، آسپرژیلوس ۱۲/۳% و آلترناریا ۱۰/۷% و پنی سیلیوم ۸/۳% بودها ست شیوعآلرژی به کپک ها با جنس شهری یا روستایی بودن ارتباط معنی داری نداشت ارتباط بین آلترناریا و سن معنی دار بوده اما ارتباط بین سن و سایر آلرژن ها معنی دار نبوده استدرم ورد ریزگردهای عراق رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که ۵۰% این ریزگردهاه درمناطق جنوب و جنوب غربی کشور مربوط به عراق ۲۵% مربوط به سوریه و ۸% مربوط به اردن است و گاهی نیز ا زشمار آفریقا نیز ریزگرد تولید و در آسمان عراق تقویت می شودشدت و غلظت این گردوغبارها آن چنان بالا است که سازمان فضایی آمریکا ناسا آن را به عنوان موج وحشتناک گردوغبار درخاورمیانه بیان کرد.