سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیره کتابچی – عضو هیات علمی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده:

نگاهی به نام گذاری سالهای اخیر ازسوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و همچنان که شاهد گسترش تحریم های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدید ها و تحریمهاست سال گذشته سال جهاداقتصادی نام گذاری شد و درتداوم آن امسال ازسوی معظم له به عنوان سا لتولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی اعلام شد که امسال نیز درجهت تحقق اهداف سالهای قبل می باشد ازجمله برنامه های توسعه پنج ساله و سندچشم انداز بیست ساله کشور جهت رسیدن به اهداف مشخص شده نیز باید دردرجه اول به تولید ملی بها دارد همچنین جهت جلوگیری ازسلطه ی دشمنان مهاربیکاری و … به سرمایه ایرانی من جمله نیروی انسانی کارافرین باید اهمیت داد با شتاب روزافزون تحولات و دردنیای کنونی که عصراطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی ثباتی و تغییر پیذری و نیزغیرقابل پیش بینی بودن این تغییرات آنچه که کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه را درجهت ا فزایش بهره وری و تعالی آنها مدد م یرساند توجه به رویکرد کارافرینی و فرهنگ سازی کارافرینی است.