سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سید احسان اعتمادی فر – دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن داریم تا با آشنایی بر ضرورت وجود نور به عنوان یکی از صلی ترین عناصر منظر شهری به بررسی نقش نورپردازی شهری در تآمین امنیت شهر و نقش باز دارنده آن از وقوع جرم و جنایت بپردازیم. طراحی روشنایی شهری نه تنها موضوعی صرفاٌ تزئینی نیست، بلکه روشی در جهت پاسخ به جست و جوی ما برای روش پیشرفته تأمین امنیت و آسودگی بهتر و محیط می باشد. امروزه نورپردازی، تعریف کننده هویت و سیمای شبانه شهر است و نبود نور و وجود تاریکی شب عوارضی همچون افزایش حوادث، تصادفات، جرایم و بزه کاری و کاهش امنیت اجتماعی را سبب می شود. در این مطالعه برای نشان دادن مکانیسم تأثیر روشنایی بر عملکرد انسان در جامعه به بررسی و مطالعه تأثیر نور بر انسان از جهات مختلف فیزیکی و روحی پرداختیم. تحقیقی پیرامون عوامل مؤثر بر ایجاد روشنایی مناسب شهری، نیازهای مکان های رایج شهری و افراد مختلف در جامعه به نور انجام دادیم و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح نمودیم. امنیت اجتماعی و نقش بازدارنده روشنایی در مقابل جرم و جنایت در محیط شهری موضوع اصلی این مقاله است که با مراجعه به منابع مختلف و تحقیقات میدانی نتایج آن در شرح کامل مقاله وجود دارد. نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه نمود این است که همان طور که روشنایی کم در افزایش جرم و جنایت و تصادفات مؤثر است افزایش بی از حد حجم نور نیز می تواند کاهش امنیت را به دنبال داشته باشد. با بررسی چگونگی کاربرد تکنولوژی بوسیله به کارگیری علم، فناوری و هنر در جهت کارآمدتر نمودن سیستم روشنایی شهر تهران در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با نور پردازی صحیح و اصولی علاوه بر زیبا سازی شهر تهران و کاهش آلودگی نوری چگونه می توان گام های مؤثری در جهت تأمین امنیت کلان شهر تهران برداریم.