سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا یعقوبی –

چکیده:

کشورپهناور جمهوری اسلامی ایران همچون برخی کشورهای دیگر برروی کمربندزلزله قرارگرفته و تقریبا هر ۵ سال یک حادثه بزرگ زلزله دراین کشور با تلفات انسانی وخسارت مالی بسیارزیادی اتفاق افتاده است علاوه بر آن از ۴۳ نوع حادثه و یا بلیه های طبیعی شناخته شده درجهان ۳۴ نوع آن درایران اتفاق افتاده است که این مساله ضریب خطرپذیری ایران را افزایش داده و پرداختن به موضوعات مدیریت حوادث و بلاهای طبیعی را درایران ضروریت تر می سازد دراین بین تنها دانش جدیدی که بصورت علمی به مدیریت بحران و حل مسائل پیرامونی آن کمک شایانی می کند علم و یا دانش مدیریت بحران است اما دراین فرایند با توجه به چرخه مدیریت بحران و یا مراحل اساسی مدیریت بحران پیش بینی و پیشگیری آمادگی و تجهیز مقابله بازسازی و بازتوانی و ارزیابی عملکرد واقدامات نقش روابط عمومی و رسانه ها بعنوان ابزاری مهم و تعیین کننده درمدیریت بحران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.