سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

احمد صادقیان – استادیار دانشگاه آزادیزد

چکیده:

ارتباط موثرموجب شکوفایی استعدادهای افراد بهبود روابط بین فردی رفع مشکلات و درنتیجه تعالی فرهنگی جامعه می شود روابط اجتماعی درتامین نیازهای انسان موثر است ارتباطات اجتماعی برتمام جنبه های سلامتی ازطریق حمایت روانی و کاهش فشارروانی تخلیه روانی و بیرون ریزی عاطفی اثرگذار است دیدارسلام کردن مصافحه کردن احترام گذاشتن گوش فرادادن قدردانی و تحسین وفای به عهد هدیه دادن گشاده رو بودن شوخی و مزاح و شادکردن افراد از جمله رفتارهای مناسبی است که روابط با دوستان را بهبود می بخشد حسن خلق تواضع بردباری و شرح صدر عفو گذشت و مدارا کردن توجه به ظرفیت روانی افراد و تعدیل توقعات خوش گمانی و تفسیر مناسب تغافل رازداری و انصاف از جمله صفات مناسب اخلاقی است که به بهبود روابط کمک م یکند.