سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسلمان سیدین – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده:

در دنیای کنونی کشورها و سازمان ها با بحران های متعدد و پیچیده ای روبرو هستند، که برای کاهش اثرات یا کنترل آن از تکنیک های متعددی از جمله مدیریت بحران و یا پدافند غیرعامل استفاده می گردد. هدف این پژوهش بررسی نقش رهبری و مدیریت در مواجهه با بحران در سازمان می باشد، در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم، تعاریف و همچنین دیدگاه های دانشمندان مختلف در خصوص مؤثر بودن نقش رهبری و مدیریت در بحران سعی خواهد شد بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده یک پرسش اساسی شامل: آیا در مواجهه با بحران های اجتماعی نقش رهبری بارزتر است یا مدیریت؟ مورد بررسی قرار گیرد. روش انجام پژوهش بصورت مطالعات اسنادی و کتابخانه است. نتایج حاصل از این پژوهش و مطالعات تطبیقی صورت گرفته نشان می دهد مدیرانی که از توان رهبری بالایی برخوردارند در مدیریت بحران ها موفق تر عمل نموده اند.