سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد عباس زاده – استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
علی بوداقی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
انسیه جهانبخت – مربی گروه مدیریت دانشگاه غیرانتفاعی پیام گلپایگان
امین کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد MBAدانشگاه تبریز

چکیده:

درعصرحاضرکارافرینی سازمانی با ابعادی چون ریسک پذیری مسئولیت پذیری خلاقیت و نواوری ازموثرترین روشها برای برقراری ارتباط بین علم و صنعت و بازار به حساب می آید مفهوم یاد شده ازعواملی موثرتاثیر می پذیرد یکی ازاین عوامل رفتارشهروندی سازمانی با ابعادی چون نوع دوستی جوانمردی وجدان کاری وظیفه شناسی و موادی مانند آن می باشد چیزی که میتواند باعث افزایش کارافرینی سازمانی شود به همین خاطر پژوهش حاضر که باهدف بررسی نقش رفتارشهروند سازمانی درارتقای فرهنگ کارافرینی سازمانی نگاشته شدها ست درصدد است با الهام گرفتن ازتئوری های کارافرینی سازمانی پارسونز وبر مک کله لند رفتارشرهوندی سازمانی پودسکاف ، اورگان و گراهام پیوندهای پنهان بین این دو را مکشوف ساخته و براساس یافته های تحقیق راه کارهای کاربردی را جهت ارتقای رفتارشهروندی و کارافرینی سازمانی به منظور نیل به بهره وری سازمانی پایدار درسازمان ها ارایه نماید.