سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زین العابدین رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ساری
میثاق باوندی – دانشگاه پیام نور ساری، دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی
سمانه باوندی – دانشگاه پیام نور ساری، دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

چکیده:

سازمان ها امروزه در محیطی کاملا رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است، باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید عمده وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار باشند و نیز مسئولیت پذیری کارکنان زمانی بهتر و بیشتر نمود مییابد که آن ها نسبت به محیطی که در آن فعالیت میکنند، تعهد و رضایت داشته باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تعهد و رضایت شغلی و تاثیر آن برخلاقیت و کارآفرینی کارکنان بوده است. بنابراین در این پژوهش ابتدا عوامل موثر بر تعهد و رضایت شغلی و تاثیر آن بر خلاقیت و تعهد کارکنان شناسایی شده، سپس به اولویت بندی عوامل موثر بر آن پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی در این زمینه ارائه شده است.