سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

افسانه مظفری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
سمیه السادات مهدوی – دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:

فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب، مهمترین ویژگی عصر کنونی است و فرایند کارآفرینی و خلاقیت اساس و بستر ساز تغییر و دگرگونی است. جهان امروز تحت تأثیر رسانه ها و تکنولوژی های نوین ارتباطی می باشد که باعث افزایش سطح بینش و آگاهی مردم شده و بر کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله کار و کارآفرینی اثرگذاشته است. کارآفرینی مانند یک موتور توسعه ملی است که درآن ایده های جدید و مناسب به منظور بهره برداری از فرصت ها و منابع موجود در جهت اشتغال، شناسایی و پیاده سازی می شود. بنابراین،آموزش و توجه کافی به کارآفرینان، ترویج کارآفرینی، ابتکار و استقلال فردی، حمایت از مالکیت فکری و انجام فعالیت های گروهی در کنار حمایت های دولت و منابع مالی برای گسترش کارآفرینی ضروری است. این مقاله به بررسی نقش و تأثیر رسانه ها و تکنولوژی های نوین ارتباطی در توسعه و پیشرفت کارآفرینی در جامعه می پردازد. از آنجا که مشاغل آینده، بیشتر ماهیت نرم افزاری، فکری، خدماتی و تخصصی دارند تا جسمی و سخت افزاری، لذا الزامات نیروی کار فردا، متفاوت با شرایط فعلی است. نیروی انسانی آینده باید به چندتوانمندی اساسی مجهز باشد: نوآوری و خلاقیت، کارآفرینی، انعطاف و وفق پذیری، سواد فناوری، پژوهش گری، آینده نگری و آینده پژوهی تمامی این موارد عناصر سازنده کارکنان دانشی آینده است. پیشنهادهای پژوهش به دو دسته تقسیم می شوند الف)پیشنهادهایی که باعث توسعه و گسترش کارآفرینی در جامعه می شود، مثلا دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی می باشد را توسعه دهد و تقویت کند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه ها را فراهم نماید . ب) پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات در آینده ذکر شده است.