سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبائی
اعظم عظیمی – مدرس و کارشناس ارشد ، سرگروه زیست شناسی منطقه ۱۵ آموزش و پرورش تهران.

چکیده:

با توجه به این که صنعت توریسم بیشترین درآمد ملی را در سطح جهانی برای برخی کشورها به خود اختصاص داده است ، توجه بیشتر به آن کاملاً منطقی و اقتصادی بنظر می رسد. صنعت گردشگر ی بعنوانمهمترین صنعت خدماتی درپی بهره گیری از مزایای اقتصادی ، اجتماع ی ، فرهنگ ی و سیاس ی و در ی ک جمله داشتن سهم و نقش ویژه در توسعه، آنهم در راستای جهانی شدن رقابت تنگاتنگ ی را در مقایسه با سایر صنایع و خدمات در جهان تجربه می کند. بهره گیری از امتیازات منحصر به فرد این صنعت، به عنوان رویکردی جدید برای توسعه اقتصادی، در برنامه ریزی توسعه مناطق جایگاه ویژه ای دارد . رسانه ها به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش ها ی جوامع را برعهده دارند. بدیهی است در این میان آن دسته ازجوامعی که در تقویت زیرساخت های ارتباطی و رقابت مؤثر در میدان ارتباطات و اطلاع رسانی باشیوه های نوین و امر فرهنگ سازی توانمند هستند، می توانند از مزایای آن در هر صنعتی از جمله صنعت توریسم استفاده بهینه کنند . کشور ایران علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدهای گردشگری ( به خصوص در عرصه بین الملل ) به جایگاه شایسته خود دست یابد . در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم، وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود به کشور باعث ایجاد رونق اقتصادی ،ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود . نقش موثر رسانه ها در شناساندن منابع عظیم گردشگری ایران ، به جهانیان ( و حتی هموطنان ) موضوعی است که مغفول مانده است . دراین مقاله سعی شده است به رابطه رسانه ها و توریسم در توانمند سازی جوامع و در نهایت توسعه منطقه ای پرداخته شود.