سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهناز امیرپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
فرزانه نوری قمشه – دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات

چکیده:

امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک جامعه درگرو حفظ و بقا امنیت و احساس ناشی ازآن است امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها مطالعه موضوع امنیت عوامل موثر برآن و راهکارهای تقویت امنیت درشهرها ضرورت یافته است و این موضوع درشهرهایم رزی ازحساسیت بیشتری برخوردار است رسانه ها و بویژه تلویزیون درشکل دادن به عقاید نگرش ها و رفتارتاثیرات اساسی دارند درمجموع پیامهای رسانه دربررسی رابطه رسانه ها و تاثیر آن براحساس امنیت با توجه به چارچوب نظری و تئوری های مرتبط مانند دیدگاه تعامل گرایی مطالعات فمینیستی پساساختارگرایان تئوری پرورش و دیدگاه جرم شناسی نقش رسانه دراحساس امنیت مخاطبان قدرتمند و اثر گذار می باشد.