سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عزت الله شاه منصوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه تربیت بدنی

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی نقش رسانه ها در ایجاد استرس و تأثیر آن بر عملکرد ورزشکاران از دیدگاه ورزشکاران بود. سئوالهایی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ آنها بود به این شرح هستند: رسظانه ها چه نقشی در ایجاد فشار روانی دارند؟ فشارهای روانی روی عملکرد ورزشکاران چگونه اثر می گذارند؟