سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدفرید لطیفی – معاون بازتوانی سازمان مدیریت بحران
امیرحسین اسدی – مدیرفناوری های نوین دفتر آموزش و ارتقا سلامت
هادی طهرانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

وقوع انواع بحرانها درجوامع امروزی و لطمات و آسیب های فراوان آنها باعث شده درچند دهه اخیر به نقش رسانه ها بویژه رسانه های نوین درپیشگیری و آمادگی بحران توجه ویژه شود تجربیات اخیر براین نکته تاکید م ینماید که مهمترین عامل درمدیریت بحران سطح آمادگی جامعه و شهروندان درمواجهه با سوانح است اطلاعات جامع و فراگیر کلید آمادگی د ربرابر سوانح است و رسانه ها نوین مانند اینترنت تلفن همراه و .. همواره درخط مقدم فراهم آوردن و ارایه این اطلاعات هستند این رسانه ها با رصد دقیق و تیزبینانه ی تحولات و پایش مداوم افکار عمومی می تواند بیشتر به وظیفه پیش بینی بحران بپردازد همچنین با کارکردهای آموزش و هدایت افکار عمومی میتواند به شیوه های مختلفی از جمله فرهنگ سازی و مصون سازی مخاطبان آرام سازی فضای جامعه و استفاده ازشیوه های القایی و اقناعی برای تاثیر گذاری برذهن و عواطف مخاطبانش به پیشگیری از وقوع بحران کمک به سزایی نماید.