سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب الله محمدی – کارشناس تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات
حسین زینی اردکانی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
حسین ابراهیمی – کارشناس ارتباطات

چکیده:

ارتباطات درشهرهای مرزی با حضور تماشاگری به نام شهروند مرزنشین بدونوجود ابزاری برای آگاهی و اطلاع رسانی اساسا ممکن نیست و همین مهم است که نقش و جایگاه رسانه ها را درشهرهای مرزی برجسته و حیاتی می سازد ابزار رسانه مخصوصا درشهرهای مرزی که اطلاعات به مثابه منبع اولیه و مهم قدرت مطرح می باشد ازحساسیت بالایی برخوردار است همزادی رسانه و اطلاعات و تلاقی این مفاهیم با قدرت و نقش مستقیم و غیرمستقیم راسنه درشکل دهی به هنجارهای اجتماعی عمومی و رازشهای فردی معادله مهم و تازه را درمرزها و مرزنشینان ما رقم می زند که نتیجه آن بطور قطع درامنیت ملی کلیه مرزها تاثیر گذار است با توجه به رشد کمی وکیفی رسانه ها درکشور و بروز تحولات تازه ار درفضای اجتماعی جامعه به نظر می رسد که پرداختن به مبانی نظری این بحث برای کلیه دست اندرکاران امور اجرایی که به نحوی با رسانه درارتباط هستند مفید است