سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام السادات هاشمی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
راضیه فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
زیبا شیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریز یتوریسم

چکیده:

مهمترین ابزارفعالیت های عصرحاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است رسانه های جمعی می باشند رسانه های جمعی نقش دوگانهدرخصوص جوامع دارند ازطرفی با دستگاری و تحریک به تغییر و تهدید بافت اجتماعی یک جامعه مبادرت می ورزند و نابسامانی های اجتماعی را دامن می زنند و ازطرفی دیگر میتوانند با مدیریت صحیح از ایجاد شکافهای اجتماعی جلوگیری کنند استان سیستان و بلوچستان با داشتن مرزمشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان با داشتن دو مذهب شیعه و سنی و قومیت های گوناگون آماج تاثیرات رسانه ای خارجی درتفرقهافکنی و ایجاد ناامنی دراین استان و نهایتا از این طریق درامنیت ملی است از این رو نیاز به رسانه های داخلی درجهت ب الا بردن امنیت مرزها ایجاد همبستگی بین اعضای جامعه همگرایی ملی حمایت ازهنجارهای اجتماعی کنترل و مدیریت محیط و … احساس می شود