سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

رسانه ی ملی(تلویزیون) با تحولاتی که در جنبه های مختلف از بعد فن آوری، تجهیزاتی ، حجم و روش دارد به عنوان حامل و منتقل کننده پیام می توانند در ساخت باورها ،فرهنگ و افکار عمومی به عنوان ابزار و نهادی موثر در جهت هدفی خاص برای جامعه ایرانی عمل کند.فرهنگ مصرف مواد غذایی در کشور ایران دستخوش تغییرات نامناسبی شده است و درحال فاصله گرفتن از الگوی های صحیح مصرف می باشد که زیان های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد.این مقاله بر آن است تا نقش رسانه ملی را در کنترل و ساخت روشهای مناسب مصرف مواد غذایی روشن ساخته و عملکرد آن را در زیر شاخه های فرهنگی نمایان سازد. رسانه می تواند با به کار بستن قابلیت های متفاوت خود و نفوذ در باورهای مردم ، فرهنگ کاذب مصرف غذا را به مصرف صحیح مواد غذایی تبدیل کند.