سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی اصغر داودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ملیحه مهدی پور – کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده:

باتوجه به بافت قومی مذهبی و زبانی مناطق مختلف مرزی ایران بخش مهمی از ناامنی ها تهدیدات امنیتی موجود دراین مناطق ناشی از زمینه های فرهنگی و اجتماعی است به تعبیری این نوع تهدیدات از نوع تهدیدات نرمند حتی تهدیدات سخت افزاری نظیر قاچاق و اقدامات تروریستی نیز برچنین بستری قارگرفته است بپرسش اصلی که دریان مقاله بدان می پردازیم این است که راسنه های گروهی چه نقشی می توانند برایجاد امنیت شهرهای مرزی داشته باشند فرض ما دراین مقاله این استکه رسانه های گروهی به عنوان نظامی از تکنولوژی که داده های فرهنگی و خبری را پخش می کنند ازطریق تاثیر برروند ملت سازی نقش به سزایی درایجاد امنیت دارند این اهمیت زمانی آشکار می شود که به صورتی پویا و تحللی به آنها نگریسته شود از یک سو رسانه های میتوانند به شکل ابزاری قدرتمند برای یکپارچه سازی عواطف و احساسات عمل کنند و میان بخشهای مختلف جوامعی که به حالظ مذهبی وقومی و زبانی و گرایشهای محلی و منطقه ای گروه بندی شده و درهم تنیدگی لازم را ندارد انسجام و وحدت ایجاد کنند.